Posiadamy w swojej ofercie Komory aparatów ucieczkowych typu KWAU-1 przeznaczone do składowania i wymiany aparatów ucieczkowych w sytuacjach zagrożenia, w których następuje niedobór tlenu do oddychania. Urządzenie to może być zabudowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchem metanuoraz zaliczonych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ma za zadanie odizolowanie załogi od szkodliwej atmosfery zewnętrznej, podczas wycofywania się z zagrożonego rejonu gdy musi dokonać wymiany aparatów ucieczkowych.

 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Innowacyjna modułowa instalacja do separacji i frakcjonowania osadu o strukturze organiczno-mineralnej” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

 

KONSTRUKCJE JASTRZĘBIE

Spółka KJ od wielu lat działa na rynku produkcji i remontów maszyn górniczych oraz konstrukcji stalowych. Spółka działa w hali produkcyjnej o pow. 2000 m2 wyposażonej m.in. w: komorę śrutowniczą, wypalarkę termiczną, pionowe centrum tokarskie CNC, pionowe centrum frezarskie CNC, czy suwnice pomostowe.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Posiadamy wdrożone systemy jakości ISO 9001, ISO 3834, EN 1090, Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa oraz komórkę Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikowaną w przeprowadzaniu badań nieniszczących złączy spawanych zgodnie z EN ISO 9712, co zapewnia kontrolę wyrobu na każdym etapie produkcji.